Kierunki przyszłości

Wybierając ścieżkę swojej edukacji, należy kierować się swoimi pasjami i zainteresowaniami. Warto jednak wziąć pod uwagę, jakie możliwości zatrudnienia będziemy mieli po ukończeniu szkoły. Na jakie kierunki kształcenia warto się zdecydować, aby nie martwić się o późniejszą pracę? Oto 3 kierunki, które dają pewność późniejszego zatrudnienia, a zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w tych dziedzinach nie słabnie.

Kierunki informatyczne

Ta pozycja nie dziwi chyba nikogo. Informatyka jest najprężniej rozwijającą się branżą na świecie i  będzie rozwijać się coraz szybciej. Wraz z rozwojem tej dziedziny zapotrzebowanie na pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami będzie rosło. Kierunek takie jak technik teleinformatyk są więc świetnym wyborem dla osób, które nie chcą martwić się o przyszłe miejsce pracy. Teleinformatycy konfigurują sieci, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, instalują urządzenia peryferyjne oraz projektują baz danych. Dzięki ich pracy możemy korzystać z Internetu, telewizji czy telefonów komórkowych. Kończąc ten kierunek, możesz pracować jako: projektant, monter-wykonawca lub administrator sieci teleinformatycznych, serwisant lub specjalista ds. bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, czy też serwisant lub sprzedawca sprzętu komputerowego.

Kierunki medyczne

Kierunki z branży medycznej cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród słuchaczy. Absolwenci tych kierunków nie mają problemu w znalezieniu pracy, a przez starzejące się społeczeństwo zapotrzebowanie na absolwentów takich kierunków będzie jeszcze większe. Szczególną uwagę warto zwrócić na kierunki opiekun medyczny i opiekunka środowiskowa. Opiekun medyczny prowadza czynności opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej, rozpoznaje i rozwiązuje problemy podopiecznych oraz współpracuje z zespołem terapeutycznym i medycznym. Opiekunka środowiskowa udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom starszym, niesamodzielnym, przewlekle chorym i samotnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony najbliższego otoczenia.

Technik BHP

Zapotrzebowanie na pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest duże i w najbliższych latach na pewno nie spadnie. Zgodnie z polskim prawem, każdy pracownik musi odbyć przynajmniej szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast podmioty zatrudniające więcej niż 100 osób, mają obowiązek powołania stałej służby BHP. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy znajdzie zatrudnienie w firmach consultingowych, korporacjach, małych i średnich przedsiębiorstwach. Może również prowadzić własną działalność w zakresie BHP.